MENININKŲ PLENERAS

UŽVENTYJE

2019 liepos 8 - 13 d.

Darbai

PLENERO METU

sužaistos

158

petankės partijos

išgerti

3163

puodeliai kavos

užmegztos

2485

draugystės

2018


2018 m. liepos 08-12 dienomis Užventyje, Kelmės r., vyko IX meninės kalvystės ir akvarelės pleneras ,,Užventis‘ART 2018”. Užventyje plenerų metu iškylantys kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės pasižymi formų ir stilistinių priemonių įvairove. Tai savita amato, meno bei tikėjimo sintezė, apjungianti kalvystę, architektūrą, skulptūrą ir tapybą. Užvenčio kryždirbystės stovyklų kalvystės kūriniai išsiskiria ir grupine kūryba – pagal vieningą sumanymą į vieną kūrinį pamėgta apjungti visų kalvių, medžio drožėjų sukurtus elementus. Šių metų kalvių kūrinys skirtas Lietuvos šimtmečiui, Popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje atminti ir kalvių kalvio Vytauto Jaručio atminimui įamžinti – tai milžiniškas 7 m. aukščio medinis trijų kryžmų kryžius, dekoruotas įvairiais originaliais kalviškais saulės spinduliais ir įvijomis, taip pat paukščiais bei kryžiais.

Užvenčio kūrybinėje stovykloje dalyvavo žymiausi įvairių kartų Lietuvos kalviai: Virgilijus Mikuckis (Mažeikiai), Česlovas Pečetauskas (Viekšniai), Stanislovas Špukas (Radviliškis), Juozas Kavaliauskas (Druskininkai), Ričardas Grekavičius (Kaunas), Saulius Kronis (Panevėžys), Arūnas Degė, Ramūnas Gudaitis ir Antanas Sodaitis (Šiauliai), Evaldas Rimkūnas (Telšiai), Albinas Jukumas (Klaipėda), Eitaras Pokvytis (Plungė), Darius Vilius (Vilkyčiai) bei svečai iš Latvijos Edgars Vronskis su sūnumi Glebu (Daugpilis). Taip pat 12 akvarelininkų: Voldemaras Barakauskas (Šiauliai), Jolanta Abelė (Latvija), Eugenija Karbočienė (Šiauliai), Loreta Narušienė (Šiauliai), Bangutis Prapuolenis (Kaunas), Virginijus Sutkus (Druskininkai), Justė Šaltė (Šiauliai), Irena Šliuželienė (Šiauliai), Vilius Šliuželis (Šiauliai), Virginija Urbonavičienė (Klaipėda), Violeta Židonytė (Kaunas), Oksana Vronska (Latvija) ir medžio drožėjas Aurimas Šimkus (Kurtuvėnai). Taip pat plenere dalyvavo ir dailėtyrininkas, etnologas Vytautas Tumėnas (Vilnius, Lietuvos istorijos institutas), pasak jo - ,,Užventis‘ART“ - reikšmingiausia respublikinė tradicinė kasmetė sakralinės kalviškos kryždirbystės kūrybinė stovykla mūsų šalyje, drauge ir vienas reikšmingiausių meninės kalvystės renginių.

2017


Aštuntą kartą vykusiame tarptautiniame menininkų plenere Užventyje pagal kalvių kalvio Virgilijaus Mikuckio idėją sukurtas pagrindinis plenero kūrinys, skirtas Užvenčio jubiliejui.

Remiantis kryždirbystės tradicija - gyvąja grandimi, sujungiančia praeitį, dabartį ir ateitį, Užventyje, vienoje iš pagrindinių miesto gatvių sankryžų, pastatytas iškilus, analogo Lietuvoje neturintis ąžuolo kryžius su kalviškų saulučių karūna.

Be pagrindinio kolektyvinio kūrinio, seno dvaro parko erdves papuošė Lietuvos kalvių kalvio Vytauto Jaručio trijų kryžių kompozicija, skirta paminėti Šatrijos Raganos gimimo jubiliejų, medžio skulptoriaus Prano Dužinsko spalvinga žemaitiška koplytėlė su šv. Marijos skulptūrėle, akmens skulptoriaus Vido Cikanos darbas ir Kristinos Venslauskienės, Vitalijos Svirkauskienės, Aistės Rutkauskienės gervių skulptūros, kurios nutūps upės pakrantėje.

Akvarelininkai: Barakauskas Voldemaras, Kaltanienė Gitana, Karbočienė Eugenija, Medelinskienė Valerija, Narušienė Loreta, Prapolenis Bangutis, Sidabrienė Jurga, Stauskas Alvydas, Šaltė Justė, Šliuželienė Irena, Šliuželis Vilius, Vasiliauskas Arūnas, Vronska Oksana. Kalviai: Jarutis Vytautas, Degė Arūnas, Grekavičius Ričardas, Gudaitis Ramūnas, Jukumas Albinas, Kavaliauskas Juozas, Kronis Saulius, Latėnas Egidijus, Mikuckis Benediktas, Mikuckis Virgilijus, Pečetauskas Česlovas, Pokvytis Eitaras, Rimkūnas Evaldas, Slavinskas Vytautas, Sodaitis Antanas, Stankus Martynas, Stankus Mindaugas, Špukas Stanislovas, Vilius Darius, Vosylius Tomas, Vronskis Edgars, Vronskis Glebs. Medžio drožėjai: Dužinskas Pranas, Šimkus Aurimas. Akmentašiai: Cikana Vidas. Menotyrininkai: Tumėnas Vytautas. Dalyviai: Venslauskienė Kristina, Svirkauskienė Vitalija, Rutkauskienė Aistė.

2016


2016 metais plenere akvareles liejo ir geležį kalė 27 menininkai iš Lietuvos ir Latvijos. Šių metų plenero kalviškas darbas – molbertas – simbolizuoja Užventyje vykstančius kalvystės ir akvarelės plenerus, kartu gaivina istorinę atmintį, kad iš Užvenčio yra kilęs garsus akvarelės ir tapybos meistras, akvarelininkų grupės „Aqua 12“ įkūrėjas Eduardas Urbanavičius, kuriam šiais metais būtų sukakę 85 – eri. Be pagrindinio kolektyvinio kūrinio, dvaro parko erdves papuošė Lietuvos kalvių kalvio Vytauto Jaručio kalto metalo kompozicija, akmentašio Vido Cikanos darbas „Ventos legenda“.

2016 m. plenero dalyviai akvarelininkai – Voldemaras Barakauskas, Gitana Kaltanienė, Eugenija Karbočienė, Valerija Medelinskienė, Eugenijus Nalevaika, Loreta Naruševičienė, Baiba Preiditė, Saulė Urbanavičiūtė, Arūnas Vasiliauskas. Kalviai – Ričardas Grekavičius, Vytautas Jarutis, Albinas Jukumas, Juozas Kavaliauskas, Saulius Kronis, Egidijus Latėnas, Donatas Liekmanis, Benediktas Mikuckis, Virgilijus Mikuckis, Česlovas Pečetauskas, Evaldas Rimkūnas, Vytautas Slavinskas, Mindaugas Stankus, Stanislovas Špukas, Darius Vilius, Edgars Vronskis.

2015


Tęsiant kalvystės parko viziją šio plenero metu Užventį papuošė iš metalo kaltų angelų su trimitais kompozicija. (Idėjos autorius kalvių kalvis Virgilijus Mikuckis).

Šventajame rašte ­ trimituojantis Angelas – Paskutinio Teismo simbolis. Kaip parašyta Naujajame Testamente „Apreiškimas Jonui“ 8−to skyriaus, 2–oje dalyje: „Aš išvydau septynis angelus, stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti septyni trimitai.“ Jie stovi Dievo akivaizdoje ir jiems pavesta įvykdyti misiją. Jie savo trimitavimais atkreips žmonių dėmesį į Dievo teisingumą ir ragins gręžtis į tą, Kuris tarpininkauja danguje prie aukuro.“
Jei nebūtum skaitęs „Šventojo Rašto“ žiūrėdamas į Angelą su trimitu improvizuotum. Kokią žinią jis žmonėms trimituoja? Ką jis sako? Kur kviečia? Šiais metais minėjome Povilo Višinskio 140­ąsias gimimo metines. Jis mėgo kartoti: „mokykis ir mokyk, švieskis ir šviesk“. Tai Povilas Višinskis paskelbė šūkį: „Kilk ir kelk. Pats kovok be jokių abejonių, kelk kitus, atrišk tautiečiams rankas“. Žiūrint į trimituojantį angelą tikrai aišku viena: jis kažką sako žmogui... Galbūt kartoja Višinskio „Kilk ir kelk“?

2015 metai buvo paskelbti etnografinių regionų metais, kurių tikslas − įvairiapusiškai atskleisti savitą regiono kultūrą. Pasak idėjos autoriaus Virgilijaus Mikuckio, įdomu tai, kad metalinės vėtrungės, kuriose vaizduojamas angelas su trimitu, buvo daromos išskirtinai tik Žemaitijos kalvių. Tad Užvenčio dvaro erdvėje pastatytas trimituojančių angelų medis atskleidžia savitą Žemaitijos kultūrą. (Kalviai: Arūnas Degė, Ričardas Grekavičius, Ramūnas Gudaitis, Andrius Janulis, Albinas Jukumas, Juozas Kavaliauskas, Saulius Kronis, Egidijus Latėnas, Donatas Liekmanis, Virgilijus Mikuckis, Benediktas Mikuckis, Česlovas Pečetauskas, Eitaras Pokvytis, Evaldas Rimkūnas, Vytautas Slavinskas, Antanas Sodaitis, Martynas Stankus, Stanislovas Špukas bei Darius Vilius).

2014


2014−ųjų metų plenero idėja − sukurti bendrą kalvišką darbą, saulučių medį, ir jį pasodinti kaip kalvystės parko Užventyje pradžios simbolį. Saulučių medžio idėjos pradininkas Lietuvoje yra Lietuvos kalvių kalvis Vytautas Jarutis. Užvenčio plenerui saulutės medžio idėją ir kompoziciją sukūrė Kalvių kalvis Virgilijus Mikuckis. Dvaro parke pastatytas 11 m aukščio metalinis medis, kurio 25 saulutes ir kryžius laiko ąžuoliniai krikštai. Pasak Irenos Seliukaitės, tai − paminklas kryždirbystei.

Įdomu tai, kad visos metalinės saulutės skirtingos, atspindi kiekvieno autoriaus individualų braižą. Prie šio darbo prisidėta ne tik plenero metu, nes viršūnėje esanti saulutė − nukalta vaikų rankomis 2014 metų jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje. (Kalviai: Vytautas Jarutis, Ričardas Grekavičius, Juozas Kavaliauskas, Saulius Kronis, Benediktas Mikuckis, Virgilijus Mikuckis, Česlovas Pečetauskas, Eitaras Pokvytis, Evaldas Rimkūnas, Vytautas Slavinskas, Stanislovas Špukas, Darius Vilius).

Be kertinio kalvystės parko darbo, Lietuvos kalvių kalvis Vytautas Jarutis ant akmens prie Ventos pražydino metalines tulpes. Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriuje atstatytas medinis kryžius. (Skulptorius Antanas Viskantas).

2013


Kiek žinoma iš istorinių šaltinių XVI a. pab.−XVII a. pradžioje, Užventį valdant didikams Vainoms, miestelyje buvo pastatyta medinė bažnyčia. 1609 m. ji buvo atnaujinta ir tapo parapine. Šie metai laikomi oficialiais Užvenčio bažnyčios pastatymo metais.

1700 m. Šiaurės karo metu Užventis buvo sudegintas, liepsnose žuvo ir bažnyčia, kuri buvo atstatyta po 3 metų. Mūsų dabartinė šv. Marijos Magdalietės bažnyčia atstatyta kunigaikščio Pranciškaus Druckio−Liubeckio iniciatyva 1825 m., tuo pačiu metu pastatyta ir varpinė. Manoma, kad tuo pat metu bažnyčios šventoriuje buvo sukurta koplytėlė su „Sopulingosios“, „Šv.Roko“, „Šv. Barboros“ skulptūromis.

Minint Žemaitijos krikšto 600−ąjį jubiliejų, plenero metu, remiantis fotografija iš Nacionalinio taikomosios dailės muziejaus ir ikonografine medžiaga bažnyčios šventoriuje atkurta XIX a. čia stovėjusi koplytėlė.

2012


Pastatyti 2 stogastulpiai Junkilų ir Minupių kaimuose (skulptorius Aurimas Šimkus) bei 1 koplytstulpis Šv. Martynui (skulptorius Petras Pranckevičius) su nukaldintomis viršūnėmis (kalvis Vytautas Jarutis), remiantis krašto kryždirbystės tradicijomis. Skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus sukurta „Rūpintojėlio” skulptūra dabar pastatyta Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriuje.

2011


Sukurti 6 stogastulpiai Užvenčio dvaro parke Lietuvos kalvių kalvio Vytauto Jaručio kalviškiems kryžiams eksponuoti (Skulptoriai: Edvardas Bielakopitovas, Aurimas Šimkus, Eduardas Titas). Nukaldintas metalinis saulės laikrodis, pastatytas prie Užvenčio kultūros centro (Kalvis Vladas Kuzinas). Užvenčio dvaro parke pastatyta medžio−metalo kompozicija „Angelas“ (Autorius kalvis Česlovas Pečetauskas).

2009


2009−aisiais, Užvenčio parko pakraštyje, šalia Ventos iškilo tradicinė žemaitiška koplytėlė su keturiomis šventųjų − Marijos, Julijos, Povilo ir Jono Nepomuko − skulptūrėlėmis, skirta sąsajų su Užvenčiu turėjusiems Lietuvos šviesuoliams: Julijai Žymantienei−Žemaitei, Marijai Pečkauskaitei−Šatrijos Raganai, Povilui Višinskiui ir Jonui Smilgevičiui. (Skulptoriai: Pranas Dužinskas, Saulius Lampickas, Adolfas Teresius, Eduardas Titas. Kalviai: Vytautas Jarutis, Virgilijus Mikuckis, Česlovas Pečetauskas, Stanislovas Špukas).

Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčios 400 metų jubiliejaus proga − radviliškiečio kalvio Stanislovo Špuko nukaldintas bei Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio palaimintas pagrindinis bokšto kryžius.

Lietuvos tūkstantmečio proga sukurtas paminklas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Jonui Smilgevičiui, pastatytas Užvenčio dvaro parke prie kraštotyros muziejaus. (Akmentašiai − tėvas ir sūnus Vidas ir Aldas Cikanos).

Dalyviai

Informacija

PLENERAS

2009 m. Užventyje pradėti įgyvendinti kūrybiniai nacionalinio lygmens projektai, skirti prasmingai įamžinti sąsajų su Užvenčiu turėjusių Lietuvos šviesuolių: M. Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos, P. Višinskio, Žemaitės (Julijos Žymantienės) ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro J. Smilgevičiaus atminimą. Remiantis reikšmingiausia etninės kultūros gyvąja tradicija - kryždirbyste, išsaugant Užvenčio krašto autentiškumą, kuriama kultūrinė erdvė, prisidedama prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos ir prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo. Formų įvairove pasižymintys kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jose apgyvendintos šventųjų statulėlės - tai savotiška amato, meno bei tikėjimo sintezė, kurioje jungiasi architektūros, skulptūros, kalvystės bei tapybos elementai. Pleneruose dalyvauja žinomi Lietuvos meno kūrėjai, „Kalvių kalviai“, „Aukso vainiko“ laureatai.

Tarptautinis akvarelininkų pleneras pradėtas organizuoti 2009 m., siekiant suaktyvinti kultūrinį gyvenimą ir dailininkų kūryba įprasminti Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą. Užventyje vykstantiems plenerams neatsitiktinai pasirinkti akvarelės technika kuriantys dailininkai. Ieškota sąsajų su dvarų kultūra, ypatingą dėmesį skyrusiai būtent akvarelei, taip pat tai, kad iš Užvenčio yra kilęs žinomas Lietuvos tapybos ir akvarelės meistras, Lietuvos akvarelininkų AQUA 12 grupės įkūrėjas ir vadovas Eduardas Urbanavičius (1931–2008). Plenero motto - vanduo. Nenuostabu, juk akvarelė – „hibridinis“ spalvos ir vandens reiškinys... todėl Venta, kuri pradeda tekėti už keletos kilometrų nuo miestelio, yra puikus fonas ir darbo priemonė gimti akvarelei, gyvai ir gyvybingai, kaip skaidrus sraunus upelis tekančiai per mūsų metus, per spalvingą ir kintantį gyvenimą, provokuojančiai kūrėjus, teikiančiai džiaugsmą žiūrovams, spinduliuojančiai nesenkančią kūrybos galią.

PROJEKTĄ REMIA

Susisiekite

SUSISIEKITE SU MUMIS

Užvenčio Dvaro Malūnas
P. Višinskio g. 28, Užventis
Kelmės r. LT 86343
uzvenciomalunas@gmail.com
+37068214007